martedì 27 aprile 2010

Alķīmiskais simbolisms manos meklējumos

Hermētisko tekstu lasīšana bija apgaismojoša. Tā noteica mana prāta sava veida pārveidošanos, iepazīstot pašai sevi, tā bija kaut kas līdzīgs pašanalīzei, kas mani noveda pie apziņas dot priekšroku sapņu, murgu un halucināciju tēliem. Mēģinu atklāt patiesās saiknes starp lietām, izmantojot intuitīvu, nevis racionālu pētīšanas metodi.

riflessioni_ermetiche_1     riflessioni_ermetiche_2

Kad es strādāju, cenšos attālināties no sava laika kultūras un pievēršos atšķirīgas poētiskas valodas meklējumiem, kura būtu cik vien iespējams abstrakta un atrauta no realitātes: šis zīmējumu cikls patiešām ir ārpus konkrēta vēsturiski kulturāla konteksta un tiecas uz nozīmju universalizāciju un abstraktumu.

riflessioni_ermetiche_7     riflessioni_ermetiche_8

Es atveidoju īstenību, izmantojot ideju analoģijas un asociācijas. Un elementu, kuri pieder pie nozīmes pretējām dimensijām un kuri parasti nekad netiktu sasaistīti kopā, tuvināšanas brīdī tēli man šķiet sarežģīti, divdomīgi un neskaidri, bez vienas un skaidras jēgas, lielākajai daļai nesaprotami. Tie mani pārsteidz un tādējādi kļūst par „atvērtiem” tēliem.

Cilvēka prāts ir bezgalīga atmiņu un sajūtu krātuve, personīgās zemapziņas un vēsturiskās atmiņas neizpētāma mājvieta. Ikviens no mums ir apveltīts ar spēju brīvi interpretēt tēlus, izmantojot personīgo simboliku, kas var mūs novest pie universālo ideju nezināmā centra meklējumiem.

Lolita

Nessun commento: